Atenció a Persones en Situació de Dependència

Àmbit
Serveis socioculturals i a la comunitat
Subàmbit
Atenció a Persones en Situació de Dependència
Data de formació
13/09/2021 - 20/05/2022
Data d'inscripció
12/07/2021 - 16/07/2021
Centre formatiu
Contacte

Raül Mudarra i Carmona 938143585

Horari

Oferta de matí: de 8h a 14:30h

Oferta de tarda: de 15h a 21:30h

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i dels grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec.