Què és el pacte?

El Pacte és un instrument per al desenvolupament concertat de les actuacions en l’àmbit de l’ocupació al Garraf en el període 2018-2020. També és una eina per detectar i planificar actuacions formatives i ocupacionals en el territori.

 

Qui en forma part:

Els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf, l’Agència de desenvolupament Node Garraf, els sindicats UGT i CCOO, la Federació d’Empresaris del Gran Penedès, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en representació dels centres de formació de la comarca, i l’UPC.

 

Quins objectius persegueix:

 1. La coordinació entre diferents actors en matèria d'ocupació
 2. Optimitzar els recursos i potencialitats de la comarca
 3. Enfocar els recursos formatius i ocupacionals cap a les activitats que estan generant ocupació a la comarca
 4. Lluitar contra la precarietat laboral, el baix nivell adquisitiu, la temporalitat, parcialitat i l'estacionalitat dels contractes
 5. Treballar per un mercat laboral a la comarca més inclusiu i lliure de discriminacions de gènere.

 

Línies d’actuació i mesures

Per desenvolupar aquests objectius s'han traçat cinc línies de treball:

 1. Ocupació
 2. Innovació sociotecnològica i ocupació en l'àmbit de la dependència
 3. Formació
 4. Retenció del talent
 5. Emprenedoria

Aquestes 5 línies d’actuació contenen 19 mesures concretes, dues de les quals es fan realitat en aquesta aplicació web:

 • Creació d’una borsa d’empreses que ofereixen pràctiques
 • Guia dels recursos de formació de la comarca